Gotland Behöver Dig

Posted by on mar 20, 2020 | No Comments
Gotland Behöver Dig

– Gotland behöver dig! 

Näringslivet, Region Gotland och Länsstyrelsen genomför gemensam kampanj för att få Gotland att välja Gotland

I syfte att stödja och hjälpa Gotland genom den här tuffa perioden inleds idag en gemensam kampanj för att tillsammans försöka mildra både de kortsiktiga och långsiktiga effekterna till följd av Corona.

 

https://www.facebook.com/Gotland-Beh

 

Leave a Reply