Glada Gotland är öppen för ”kloka” köptips som du som GG-läsare kan ha nytta av – publiceras under denna vinjett och om du  klickar på bilderna så får du upp än mer värdefull information om varan/tjänsten !