Roger med nygammal platta och dito bargäst !

Posted by on Okt 20, 2017 | No Comments
Roger med nygammal platta och dito bargäst !

Glada Gotland har fortsatt glädje att få se & höra rätt in i

Roger Anderssons

vidlyftiga vinylsamling.

 Nu med nygammal platta och dito bargäst !

…va inte så skeptisk…

Foto: Glada Gotland

https://www.facebook.com/Slite-Cement-144134218978846/

Leave a Reply