”Det känns faktiskt ibland som att göra en riktig tidsresa!”

Hallå där Camilla Stengård

…i Facebook gruppen ”Vad du redan vet men minns om Visby” eller ”Wisbyminnen” som den kort och gott kallas – Grattis och hur känns det nu när ni passerat över 5.000 medlemmar!?

– ”Helt fantastiskt, vem kunde ana detta för tre månader sedan?!?”

Varför har det blivit ett sådant stort intresse tror du?

– ”Därför att bilder och historier väcker minnen och berör människor. Är det delade minnen skapar det dessutom en känsla av samhörighet. En annan aspekt är ju att gotlänningar och före detta Visbybor i förskingringen genom denna grupp nu har möjlighet att vandra på ”mammas gata” igen. Många återknyter dessutom med personer de inte har hört av på många, många år och heller inte skulle fått möjligheten att återknyta kontakten med om det inte vore för gruppen. Sådant känns i hjärtat ♥ sentimental som jag är!”

Härligt hopp full bild

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=619161558119075&set=gm.565537563540662&type=1&theater

 

Vilka kategorier av insänt material är vanligast – och hur grupperas de in på sidan för att det skall vara lätt att hitta?

– ”Från början var det mest platser, men vi får alltfler personer på våra fotografier. Att vår sida har blivit så populär och har så många medlemmar innebär att vi är så lyckligt lottade att det sker ett ständigt tillflöde av fotografier. I skrivande stund har vi 3196 foton och 292 album. Vi skulle gärna vilja ha ännu bättre ordning än vi har men gruppsidor på Facebook har sina begränsningar”

Det går åt några i administrationen av sidan – hur många är ni som hjälps åt där?

– ”Vi är idag 21 personer. Greger Fuchs är mycket duktig på att se till att vi är en bra blandning av åldrar, erfarenheter och med olika anknytningar till Visby. Därmed representerar vi tillsammans alla medlemmar, också genom att vi har olika synvinklar på det som inträffar på sidan, vilket är viktigt för oss i våra diskussioner. Alla gör detta ideellt och var och en har olika förutsättningar för hur mycket tid man kan lägga på gruppen. I gruppen stöter vi och blöter frågor och företeelser som berör sidan och sidans utveckling.”

Det skall ju var bilder från Visby men ett undantag har gjorts för filmer… eller hur?

– ”Vi håller oss till Visby, det är en avgränsning vi själva valt. Wisbyminnen har också blivit ett begrepp. Det stämmer att vi gjort ett avsteg och valt att visa filmer som både kan vara Visbyanknutna men även från övriga Gotland. Det handlar om filmer som annars skulle legat och dammat i arkiv och fortsatt vara bortglömda. Vi diskuterade detta i administratörsgruppen och kom i slutänden fram till att vi anser att dessa filmer tillför ett mervärde för gruppen som helhet. Jag är väldigt glad att vi tog det beslutet då vi i princip dagligen på olika sätt får återkoppling från medlemmar om hur mycket de uppskattar dem. Till dags dato har vi i gruppen fått möjlighet att ta del av 173 unika filmer/filmklipp och det är Kenneth Broström som gör en stor kulturell insats genom sitt arbete med dessa filmer.”

När det gäller Visbyminnen – har du hittat någon riktigt rolig favorit där som du haft egna härliga upplevelser till en gång i tiden?

– ”Sidans syfte är ju att bevara och delge minnen om platser i och runt Visby. Jag gläds med alla medlemmar och deras minnen men får jag vara lite egoistisk är det naturligtvis bilder och historier som relaterar till min egen släkt på något sätt. Morfar var grosshandlare i Visby (Bo Åbom) och farfar färghandlare (Hubert Stengård, Stengårds färg). Så när det är bilder och historier som på något sätt berör det släktskapet är det förstås starkt, då jag aldrig träffade morfar och inte var så gammal när farfar gick bort. Båda mina föräldrar, Hans-Göran Stengård och Kitty Åbom, växte upp i Visby på 40-, 50- och 60-talet. Genom Wisbyminnen inbillar jag mig att jag får en liten aning om hur det var, deras historier som jag hört sedan jag var liten fylls på med bland annat bilder, personer, och kompletterande berättelser. Det känns faktiskt ibland som att göra en riktig tidsresa!”

 Vilken typ av minnesbilder saknas ännu tycker du som du gärna vill efterlysa?

– ”Jag tycker att det är en bra mix av platser, personer och händelser att botanisera bland. Det senaste som jag tyckte var mycket intressant var en medlems kronologiska beskrivning av stora bränder i Visby från 1300-talet och framåt.”

Framgången skall firas och nu finns chans att mötas och prata minnen live så att säga – berätta mer om var och när det kommer ske samt eventuellt program!?

– ”Vi mäter inte framgång i antalet medlemmar, även om siffran 5000 gav anledning att ställa till med kalas, utan i alla medlemmars engagemang i sidan. Det vill vi fira. Det är Inger Elvinder som ordnat så det blir fest på Munkkällaren den 18 april, vi har inte abonnerat hela Munken utan är en del av den vanliga kvällen där. Vill man äta buffén ringer man och bokar in sig själv, detaljer hittar man på sidan Wisbyminnen. Krogen har öppet 17-02, det blir påskbuffé, Happy Hour och Di Sma som spelar. Och så hoppas vi skapa nya Wisbyminnen, förstås!”

Kungaparet Stora Torget Visby 008

 Det kan ju bli hur fullsatt och festligt som helst och locka en hel del ”fastlänningar” hem till ön, hur många har ni räknat med skall nappa på inbjudan!?

– ”Vi har inget mål men Munkkällaren rymmer ju en del människor. I och med att man anmäler sig direkt till restaurangen ifall man vill äta, så har vi själva inte daglig koll på antalet anmälningar. Det gör också att det blir mer flexibelt. Självklart hoppas vi få se många av medlemmarna där.”

Är det några ytterligare aktiviteter för sidan som är aktuella?

– ”Förutom träffen på Munken den 18 april så har vi redan haft en fotodag och det planeras 3 stycken till under året som Lotte Jensen håller i. Vi i administrationsgruppen är alltid vakna för samarbeten som gagnar våra medlemmar.”

 Finns det några andra planer än Facebook för sidan, en egen hemsida för att förtydliga bildmaterialet och kunna lägga ut lite fler texter till exempel?

– ”Vi har bara inledningsvis gjort så att vi även har ”mutat” in namnet ”Wisbyminnen bildbank” på Facebook där vi på sikt skulle kunna ha vackra Visbybilder. Där finns redan idag ett antal fina Visbykort. I dagsläget finns inga andra planer men vem vet?”

Nu är det väl många som försöker rida på era framgångar och kanske sprida reklam för andra sidor på sidan men där är reglerna rätt klara eller hur!?

– ”Vi tänker inte framgång på det viset. Vi har våra regler. Vi är en grupp som är icke vinstdrivande utan affärsmässig koppling. Vid några tillfällen har vi klargjort att sidan bör och skall hållas ren från reklam. Hittills har det gått bra. Vi har inlett ett samarbete med Visbycentrum av den anledningen att våra medlemmar får möjlighet att få publicerat sina foton utanför gruppen om de vill och att Wisbyminnen då kommer ända hem i soffan till potentiella medlemmar över hela Gotland. Det ser vi fram emot.”

Det har kommit till andra typer av sidor på Facebook också som exempelvis ”Gotland i bilder” med flera, följer du själv någon av dem?

– ”Den andra sidan är ju vår systersida vi är beroende av varandra. Jag lägger mitt krut på Wisbyminnens sida då jag också är adminstratör, men tittar absolut in där ibland.”

Sist men inte minst… hur många fler medlemmar kommer det att bli i gruppen under våren tror du?

– ”Hur många bor och har bott i Visby? Skämt åsido; Vi gläds åt att vi idag just i denna har 5 129 medlemmar. Jag är inte så bra på att gissa men vi startade den 8 november och idag, 3 månader senare, är vi alltså över 5000 tusen. Borde gå att göra en formel på det för att räkna ut men mattekunskaperna är lite rostiga så det får helt enkelt bli så att vi får se!”

Visbysidan 001

 https://www.facebook.com/groups/530730603688025/?fref=ts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *