”När en häst blir en anka”…

Posted by on jan 4, 2020 | No Comments
”När en häst blir en anka”…

 

I vårt gemensamma vintermörker,

lyser de goda tankarna upp

den skumma marken framför horisonten…

 

När en häst blir en anka …

Text, foto och musikval: 

Johan Månsson

 

Leave a Reply