Roger har en efterboll i baren !

Posted by on Dec 1, 2017 | No Comments
Roger har en efterboll i baren !

I Ol´  timer baren nu… eller då … eller några år senare !

…vi köper inte grisen i säcken…

K(l)icka på bollen ⇑ och skjut mer med Gunn – och håll ögonen på linjerna !

Leave a Reply