Möt Arne & Lasse… två eldsjälar i Fårösund!

Glada Gotland pratar med: 

Arne Eklund & Lasse Elfström

Foto: Glada Gotland

… två eldsjälar som vill utveckla Fårösund än mer!

Hur och varför startade

Fårösunds Utveckling !?


Svaren:

Arnes i lila

Lars i blått


På Gotland finns flera lokala utvecklingsbolag, som med framgång skapat utveckling och värden för sin hembygd.  De mest kända är Heligholm, Nygarn utveckling, Virudden, Burgsviken, Fårö framtid, Slite utveckling.

10 bolag är nu med i GUBIS = Gotländska utvecklingsbolag i samverkan.  De har ett nära samarbete med Region Gotland och Länsstyrelsen och får stöd både ekonomiskt och i sakfrågor och bollar/förankrar utvecklingsfrågor tidigt.

Varför skall vi sitta bredvid, se på och bli frånåkta? Fårösund är ännu inte med i GUBIS, men vi har odlat kanaler och fått bra respons och god dialog med regionen.

Hur går då de praktiska planerna?

Den 25 april har vi varit igång ett år. Vi står nu inför att bjuda in alla Fårösund till att göra sin röst hörd. Målet är att få fler som engagerar sig och syftet är att kunna skapa en gemensam vision för hur det skall se ut i Fårösund om ca 10 år och självklart berätta vad vi har gjort/tänkt så här långt. 

Vi såg det som viktigt att skapa ett gemensamt forum, där vi diskuterar framtida planer och idéer för Fårösund. Ett nytt sätt att bedriva samhällsutveckling håller på att skapas på Gotland.

Idag finns cirka 10 intresseföreningar och utvecklingsbolag. Regionen möter dem och talar med dem om sina utvecklingsplaner före ett år sedan fanns ingen sådan grupp här i Fårösund.

Känns som vi nu är bra på gång. Vi arbetar med mindre grupper som driver sina/aktuella frågor, som sedan presenteras i den stora gruppen. Har vi bra underlag och är överens söker vi dialog med de som bereder/beslutar. Typ: flytt av biblioteket, Gotlandshems byggplaner i Fårösund, Bro/Färja med flera.

Vi har direktkontakt med tjänstemän Regionen och handläggare vid till exempel Trafikverket.

Vid kommande stormöte den 4 april  i Fårösund bjuds allmänheten in och vi vill förankra våra idéer på bredd. Deltagande från regionen är Peter Lindvall, Stefan Persson, Malena Bendelin och Eva Nypelius. De mest inflytelserika i Region Gotland!

Det finns ju redan många aktiva föreningar av många olika slag i Bunge socken – hur har responsen blivit hos dem?

När vi startade så intervjuade vi entreprenörerna här i Fårösund och flera olika föreningar, som också kom till första mötet.  Jag tycker att det varit positivt. Tanken har ju bland annat varit att blir starkare tillsammans.

I början tror jag vi mottogs med viss skepsis, men efterhand som resultat presenteras ökar förtroendet och man inser att vi inte konkurrerar utan tillsamman stärker våra möjligheter. Bland andra Bunge Sockenförening, Företagarföreningen, Bungemuseet, med ”Besöksnod norr”, är ju också representerade.

Dessutom sedan tidigare en Företagare Förening – hur går det med stödet bland företagarna inför denna nytändning?

Ska jag var ärlig så hade jag hoppat på att fler varit med i vårt arbete så här långt. Men viktigt har varit att flera av de stora etablerade företagen varit med och jobbat hårt för detta. Men som de säger allt är möjligt, men en del saker tar lite längre tid.

I samband med starten talade vi med de mest inflytelserika företagarna och föreningarna i Fårösund (cirka 20 st). Vi fick 100% positiv respons. Många medlemmar i Fårösunds Företagarförening och Sockenföreningen tyckte att deras aktiviteter tynat.

Foto: Glada Gotland

De personer i alla åldrar – som nu inte är med i någon förening – hur kan de bidra och känna sig med i matchen?

Vi tror ju att om man brinner för något då kan man bidra. Vi har därför bildat olika grupper som håller på att jobba och driva olika projekt, exempelvis vård, skola och omsorg som ser hur vi kan utvecklas i Fårösund.

Besöksnod norr ett projekt som nu drivs från Bungemuseet ett arbete för att ökar samarbetet inom besöksnäringen på norra Gotland.

Man kan alltså ansluta till någon av de 8 grupper som finns idag eller så kan vi starta en ny grupp om ett behov dyker upp.

Vårt och Fårösunds problem är åldersstrukturen. Vi är många 65+ medan de yngre barnfamiljerna har svårt att få tiden att räcka till. Vi försöker fånga dem i bland annat vårt kommande stormöte 4 april.

Ett bra exempel är ju Gotlandshems besök där våra synpunkter bejakades och kommer att beaktas framgent. Vi är med och på i ett tidigt stadium.

Vad ser ni för vinster för föreningarna och övriga för att ligga under gemensamt paraply med Fårösunds Utveckling?

Jag kanske har en naiv tro samarbeten, men min erfarenhet säger mig att samarbeten mellan företag, organisationer, människor gör att man når längre.

Om vi skall lyckas att göra Fårösund mer attraktivt för oss som bor här, för turisterna för företagarna så tror jag på samarbeten. Där föds nya idéer, nya möjligheter dyker upp och så blir det mycket roligare.

Vi har nu byggt upp ett samarbete och dialog med regionen. Är våra frågor ensade och gemensamma får vi kraft och gehör vid genomförandet. Ensam är inte alltid stark.

Regionen och Länsstyrelsen lyssnar och tar till sig våra synpunkter om de är förankrade på bredd. De vill ha upparbetade kontaktvägar.

Ni har ju haft en del kontakter med exempelvis Regionen samt andra aktörer på ön – hur ser de på arbetet samt vad kan de kanske bidra mer med?

Vårt samarbete med Regionen så här långt har varit mycket positivt, som jag sa förut så är detta ett nytt sätt att driva samhällsutveckling på.

Jag ser enorma möjligheter i detta. Vi kommer med  idéer Regionen har experter, Regionen har idéer,  vi bor här och kan komma med synpunkter. Detta blir ett Win/Win koncept

Samstämmigt positiva! Regiondirektören med stab är entusiastisk och välkomnar Fårösund som den dialogpartner de tidigare saknat i Fårösund! De är positiva till att vi bildar utvecklingsbolag (GUBIS) eller stärker samarbetsformerna på motsvarande sätt.

Du Arne har ju bott i stora delar av ditt liv i Fårösund – vad är din största styrka i detta utvecklingsarbete?

♠ Lokalkännedom 

♠ Personkännedom

♠ Fårösunds historia

♠ Kontakt med regionens högre tjänstemän och de flesta politikerna.

Viktigt är att framgångarna inte vilar på enstaka personer utan kan skördas genom brett inflytande och lagarbete i demokratisk anda.

Lasse – du är ju ganska så nyinflyttad – men har starka känslor för orten – vad är din bakgrund och erfarenhet?

Ha Ha nyinflyttad det är 5 år nu, men det räknas nog som ny, ny kommer jag nog förbli livet ut här i Fårösund.

Jag har varit egenföretagare,  jobbat som konsult och vi köpte huset som feriehus. Det blev så att vi åkte över i stort sett varje månad första året, sen såg min fru en annons. GEAB sökte en VD för Elförsäljningsbolaget inom GEAB.

Det gjorde att vi flyttade hit, vi hade ju tänkt att flytta hit när vi blev pensionärer nu blev det tidigare.

Nu är ni båda två  fantastiskt fint erfarna pensionärer – hur ser ungdomarna på er – blir det risk för gubbiga beslut?

Det är ju inte bara vi som är gubbar, så det har vi talat om att få med ungdomarna i detta. Skolan kommer att bidra med en framtidsvision från eleverna till vårt möte den 4 april.

Ja, vi är i äldsta laget! Men de jag talat med har förtroende för vårt arbete, men saknar tid att engagera sig personligt.

Vad är det viktigaste frågan nu och i framtiden för att Fårösund skall lyckas med utvecklingen och alla visioner?

Fler arbetstillfällen!

Demografin! Dagens utveckling innebär ett ökat antal äldre i Fårösund och på Gotlands övriga landsbygd. En trend som aktuella screening och prognoser inte stöder!

Förutsättningarna är ökad samhällsservice. Barnomsorg, skola, service, attraktivt boende, kommunikationer och infrastruktur. Vi har hög potential i vackert strandnära boende.

Lägre fastighetspriser jämför Visby med omnejd, trots att vi efter gotländska mått ligger i ett attraktivt läge (ekonomi och attraktion).


Om vi kopplar bort – eller rättare sagt om du kopplar av och är helt ledig, vad gör du gärna helst då?

Går på gymmet i idrottshallen, packar ryggsäcken och åker upp på Fårö och går en lång promenad, grillar en korv eller två ute på något mysigt ställe.

Fritidsstugan i Lundarhage i Fleringe. Promenader (spåret), cykel- och bilutflykter. Det finns så många underbara sevärda platser på vår ö.

Att umgås! Har barn och barnbarn i Stockholm. Spelar gärna bridge och/eller schack.

Vilken är din favoritplats här på norr som du gärna rekommenderar till tillfälliga besökare?

Fårö den lilla ön är så spännande alla årstider.

Förutom måstena Bungemuseet, Bungenäs med flera skulle jag föreslå ett besök på Bungeör. Det behövs båt, men du får en härlig naturupplevelse, historia (Krimkriget), avskildhet, ensamma bad. Ta med matsäck och njut en heldag.

Är vädret skapligt fortsätt lite längre och upplev ”Sälsafari”.


Glada Gotland gillar musik – brukar du gå och gnola på nån låt så här till vardags?

Kom på mig själv den där Hasse och Tage låten ”Bara Barna får ett glas öl” – den handlar ju om utvecklingen!

Många 60-talare.

Vilka artister lyssnar du gärna på i ditt hem?

Chicago lyssnar jag gärna på eller Soft Jazz

60- och 70-talsmusik. Beatles, Simon & Garfunkel, Mikael Wiehe, Kim Larsen, Shadows, Spotnicks.

Vilken är världens bästa låt?

Lasses låtval:

Arnes låtval:

Någon av alla musikaliska live-möjligheter du har planerat att se och höra i sommar?

Ulf Lundell på Gåsemora

Ulf Lundell & Weeping Willows

Vilket är det trevligaste gotländska ordet eller frasen som du tycker klingar extra ö-skönt!?

De var svårt …………….”Klukkutei” (10 kaffet)

Sladarstund” – kvällsstund med lugnt behagligt samtal

Foto: Arne Eklund


Sist men inte minst – hur kommer jag nu i kontakt med Fårösunds Utveckling för att kunna följa arbetet samt att bidra med egna idéer och möjligheter !?

Vi träffas första tisdagen varje månad i Folkhögskolan klockan 18.00 –

eller så skriv till lars.a.elfstrom@gmail.com så ser vi till att du kommer med.

Kom på vårt stormöte torsdag den 4 april klockan 18.00 på GIC (Gotlands Idrottscenter)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *