Sockerbetans vulgaris liv på ön — och resten av söta världen!

Glada Gotland spanar in sockerbetans liv på ön — och resten av söta världen!


Efter ha fått sett Mats Ahlbys utmärkta film från gotländska myllan om det optimistiska hopp som fanns år 2004 – för att kunna odla och förädla fina sockerbetor från ön minst 100 år till så kollar vi hur det gick!

 

Film: Mats Ahlby

Som du ser så lägger Mats Ahlby till i sin film:

Sockerbetor har odlats på Gotland i över hundra år.  1997 lades Roma Sockerbruk ner men odlingen fortsatte till 2006 genom att betorna skeppades till Köpingebro. Numera är endast bruket i Örtofta i drift.

Hur ser det då ut idag på ön 2019 – vi frågar först LRF Gotland:

Glada Gotland undrar om jag genom er kan får reda på hur stor Sockerbetsodlingen är på ön – finns det nån kvar, odlare , statistik etcetera. Eller vem skall jag fråga!? Vänlig hälsning  🙂 

Hej! Sista sockerbetorna till socker odlades 2007 på Gotland, sedan dess finns det några som odlat det som foder till både vilda djur och nöt.

Idag är det nog jordbruksverket du får gå till för statistik på det, då betodlareföreningen är nerlagd.

Enda kvar varande odlaren jag känner till är Lars Olof Medbom i Fardhem.

Med vänlig hälsning:  Andreas Nypelius

Vet du vilka grödor som ersatt de areal som betorna förr odlades på?

Det är många olika grödor som ökade då istället till exempel

 • vete
 • korn
 • raps
 • och majs.

Det finns statistik på areal på olika grödor genom åren på Jordbruksverket och SCB.


Tack – då kollar GG vidare hos Jordbruksverket som säger så här efter dessa frågor:

 • Hej – hur ser sockerbetsodlingen ut på Gotland idag – finns det någon odlare kvar !?
 • Vad odlas det nu istället för sockerbetan på de ”gamla” arealerna där det förr fanns mycket sockerbetor.
 • Någon tillgänglig statistik!? 
 • Vad är skillnaden på foderbetor, ”vanliga” betor samt ekologiska betor.
 • Vilket län är i övrigt störst idag på sockerbetsodling samt var finns det förädlingsfabrik och vad blir det för produkter av de svenska sockerbetorna idag!? 
 • Hur ser det ut i övriga EU?

Vår statistikenhet kan svara på arealer sockerbetsodling på Gotland och var det odlas sockerbetor i Sverige samt arealer som odlas i EU.

De andra frågorna: Skillnaden mellan foderbetor, ”vanliga” betor samt ekologiska betor och var förädlingsfabrik finns idag samt vad det blir för produkter av de svenska sockerbetorna idag, skickar jag vidare och återkommer till dig när jag har ett svar.

Här är svaret från statistikenheten:
—————–
Sockerbetsarealer i Sverige och på Gotland
Vi redovisar statistik om arealer på två ställen, i Statistiskt meddelande (SM) Jordbruksmarkens användning 2018, slutlig statistik och i Jordbruksverkets statistikdatabas .

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Arealer/JO10/JO10SM1802/JO10SM1802_ikortadrag.htm

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625

I SM under Statistiken med kommentarer finns det beskrivet på några ställen om utvecklingen av sockerbetor. I tabell 3a redovisas arealer (hektar) som det odlades sockerbetor på under 2018 och i tabell 3b redovisas antal företag som odlade sockerbetor 2018.

I databasen kan man se hur stora arealer med sockerbetor det varit per län sedan 1981 under:
– Arealer 
– 1 Riket/ län/ kommun 
– Åkerarealens användning efter län/riket och gröda. År 1981-2018.

Vi har även statistik om sockerbetsarealer för enstaka år sedan 1932 och det redovisas under:
– Historisk statistik. Jordbruket i siffror 1866-2007 
– Socken/församlingsstatistik 1866-2010.

Där finns en mapp per län. I statistik från 1932 ingår sockerbetsarealer.
Eftersom det oftast är växtföljd på åkrarna, alltså att man inte odlar samma gröda flera år i rad på en åker, så går det inte att säga exakt vad som odlas på åkrar som det en gång har odlats sockerbetor på. I stället kan man titta på hur stora arealer det odlats per gröda på Gotland under olika år och se vilka förändringar som skett över tid.

Skörd av sockerbetor i Sverige
I Jordbruksverkets statistikdatabas under:
– Skörd av jordbruksväxter
– Total och hektarskörd efter region, gröda och år 1965-2017 finns hektarskördar och totalskördar av sockerbetor. Resultat för 2018 kommer att redovisas senare i vår.

Sockerbetsarealer i Europa
I Eurostats databas

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

 finns statistik för länder i Europa t.o.m. 2018. Sockerbetsarealer finns under:
– Data navigation tree 
– Database by themes
– Agriculture, forestry and fisheries 
– Agriculture (agr) 
– Agriculture production (apro) 
– Crops (apro_crop) 
– Crop production (apro_cp) 
– Crop production in EU standard humidity (from 2000 onwards) (apro_cpsh) 
– Crop production in EU standard humidity (apro_cpsh1)

Där får man sedan ändra under Crops (uppe till höger) till vilken gröda man är intresserad av.

Var noga med att det står Sugar beet i rutan när man läser av antal hektar.

I rutan Structure of production visas att det är 1000 –tal hektar som redovisas i tabellen.

Svar samt hänvisning till källor: Sara, Kundtjänst Jordbruksverket


Glada Gotland kollar även lokalt med Länsstyrelsen Gotland och hör vad de kan sockrigt hjälpa till med:

 

Hej, det finns ingen sockerbetsodling kvar på ön, med undantag för viss odling i syfte att bli foder för vilt.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Gösta Cedergren vid landsbygdsenheten, som du når på telefon 010-223 92 14, eller gosta.cedergren@lansstyrelsen.se.

/Mikael Länsstyrelsen 

Då kollar vi med Gösta och frågar:

Hur ser sockerbetsodlingen ut på Gotland idag – finns det någon odlare kvar !?

Det finns i princip ingen sockerbetsodling där betorna förädlas till socker. Det finns dock något hektar där sockerbetorna säljs som viltfoder.

Vad odlas det nu istället för sockerbetan på de ”gamla” arealerna där det förr fanns mycket sockerbetor?

Sockerbetan var en bra gröda att ha i växtföljden. Den gav ytterligare en gröda i växtföljden vilket motverkar växtföljdsjukdomar, speciellt på kreaturslösa lantbruk.

Rotfrukter och potatis tagit något mer plats men i stort sett har spannmål och oljeväxter gått in och ersatt sockerbetorna.

Någon tillgänglig statistik!?

https://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik.4.67e843d911ff9f551db80003060.html

Vad är skillnaden på foderbetor, ”vanliga” betor samt ekologiska betor.

Foderbetor är en sorts betor som, för länge sen odlades som foder till framförallt nötkreatur.

Det finns ingen skillnad på sockerbetssorten eller det raffinerade sockret mellan konventionella sockerbetor och ekologiska sockerbetor.

Det som skiljer är odlingsmetoden där ju den ekologiska sockerbetsodlingen inte använder sig av konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.

Det innebär följaktligen att betan inte har samma innehåll i de olika odlingsmetoderna.

Till exempel. talar man om blåtal vid för höga kvävegivor i den konventionella odlingen vilket jag föreställer mig att det inte är så stort problem med inom den ekologiska odlingen.

Vilket län i Sverige är i övrigt störst idag på sockerbetsodling samt var finns det förädlingsfabrik och vad blir det för produkter av de svenska sockerbetorna idag!?

Skåne, Örtofta sockerbruk, raffinerat socker framförallt strösocker. Restprodukterna (melass med mera) är bland annat en energirik foderråvara.

Vad är den största orsaken att betodlingen helt försvann på ön –  dyra transporter – kvalité – eller annat!?

Största orsaken är att sockerbruket lades ner. Orsaken till detta får man fråga ägarna. Det hade dock investerats ganska mycket i fabriken för den lades ner.

Efter nedläggningen fanns subventionerade frakter till till Simrishamn för vidare transport vidare till sockerbruket i Köpingebro. – men när subventionerna togs bort dog odlingen ut.

Gösta Cedergren, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län


Vill du veta än mer om själva Sockerbetan så rekommenderas lite redan redovisat skolarbete på denna utmärkta sida:

https://www.bondeniskolan.se/vaxter1/rotfrukter/sockerbeta-faktasida/

Här får du bland annat veta om din beta:

 • En sockerbeta innehåller cirka 20 procent socker. 
 • Det blir cirka 40 sockerbitar av en sockerbeta.
 • Det bland annat görs foder av den urlakade snitseln (betmassan). 
 • Biogas och etanol kan framställas från sockerbetor.

I musikens tjänst så känner du säkert till Smaklösas klassiker om det Bruna Guldet…Sockerbetan!

Viktigt till denna melodi är ju de rätta rörelserna som levereras rart rullande här:

Frågan du kan ställa dig om du vill strö salt i sockret är ju om själva bitarna verkligen kom ifrån Roma Sockerbruk!??

För att sötsuget skall fortsätta leva så säger vi väl att så var det 😉 i alla fall indirekt och som sagt från varje beta kan du få hela 40 bitar – gutt att ha!

En Annan svensk artist som gjort låt om socker och påstått att det finns mycket av den varan i USA… ja hör Alice Babs i Sugartime här:


Hur står det till med sockerbetstillverkningen i världen idag – jo USA ligger i alla fall på bronsplats om vi nu kan lita på Wikipedias sockerstaplar!

Globalt uppgick produktionen 2012 till knappt 270 miljoner ton och den genomsnittliga avkastningen till 55 ton per hektar.

Världens största sockerbetsproducent var Ryssland med 45,1 miljoner ton.

I Sverige producerades 2,2 miljoner ton på en area om 39 000 hektar.

Högst avkastning per hektar hade Chile med 94 ton per hektar. I Sverige var den genomsnittliga avkastningen per hektar 56 ton.

Placering Land Produktion
(miljoner ton)
1 Ryssland Ryssland 45,1
2 Frankrike Frankrike 33,7
3 USA USA 32,0
4 Tyskland Tyskland 27,9
5 Ukraina Ukraina 18,4
6 Turkiet Turkiet 15,0
7 Polen Polen 12,3
8 Kina Kina 11,5
9 Egypten Egypten 9,1
10 Storbritannien Storbritannien 7,3
Totalt Världen 269,9

 

UN Food & Agriculture Organisation (FAO)[10]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sockerbeta


Här är då sockerbetsproducenten som är kvar i Sverige – enligt Wikipedia!?

I Sverige odlas cirka 35 000 hektar sockerbetor årligen. Den absoluta majoriteten av odlingen sker i Skåne, viss odling förekommer även i Halland och Blekinge.

Landets betodlare uppgår till knappt 2000 odlare.

Alla betor levereras till Örtofta sockerbruk som är det enda kvarvarande betsockerbruket i Sverige.

Foto: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rtofta_sockerbruk

Fabriken processar sockerbetor till socker i samband med skördeperioden med start i mitten av september till mitten av januari, resten av året sker ingen produktion.

Produktionsperioden varar i cirka 4 månader per år och kallas för betkampanjen.

Källa:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sockerbeta


Fortfarande tillverkas det Betupptagare i Sverige – även dessa i Skåne:

Foto: http://www.edenhall.se/

EDENHALL är Sveriges ända (!!) tillverkare av betmaskiner. 

Den Mekaniska verkstaden har också länkat till utmärkt historia om sockerbetan:

http://www.edenhall.se/Historien-om-sockerbetan-2.htm


Sötchock !? Annars än mer fakta om du klickar på Beta vulgaris här 

 

Foto: Wikipedia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *