Träffa Klas Östberg – en av Gretas Gamlingar!

Hej där Klas Östberg…

...en av de som dragit igång ”Gretas Gamlingar”  även på norra Gotland och visat ert engagemang utanför ICA Bungehallen i Fårösund på fredagar – vad går det ut på?

Vi är några äldre som känner oss inspirerade av Greta Thunberg och vill följa i hennes fotspår.

Klicka gärna på käppen 😉 så får du än mer info på FB-sidan!

Greta är ju ung – men hur gammal måste du vara för att vara med… de gamla – men åldern har säkert ingen betydelse – men tycker du de som har varit mogna och medvetna vaknat liksom vaknat lite sent i klimatengagemanget?

Angående åldern. Barn o ungdomar är nyfikna o vill lära sig om hur det är att leva. De söker sig fram.

Som vuxen har vi skapat en bild av hur vi vill leva som dock svajar. Vi fastnar allt mer i den kultur som våra vänner har:

  • Vi vill passa in .
  • Vi gör som de andra ”gruppen”
  • Det gäller arbete familj fritid barn etc villa Volvo vovve (kanske ute nu).
  • Allt rusar på i livspusslet.
  • Det är många yttre krav o roller som vi ska leva upp till för att vara en bra förälder, utvecklas, prestera etc.
  • När vi blir äldre o inser att livet har ett slut har vi ofta möjlighet att stanna upp o reflektera.
  • Vi får tid att lyssna på barnbarnen och kanske inte ”främst” uppfostra dem .
  • Vi tänker mer i ett längre perspektiv och vad är viktigare än hälsan, miljön o klimatet.

…Så det där med gammal är ett flytande begrepp.

Vilka positiva effekter har era fredagsmöten gett så här långt?

De positiva effekterna är att frågan om klimatet nu diskuteras allt mer.

Några protester mot er på plats? Har sett en del påhopp samt hårda ord på olika FB-sidor – nåt du/ni tar illa av er av?

Alla har synpunkter! När det gäller fredagsmötena för de gamla tror jag det främst är spridningen runt om i landet och i media som är viktig. Det blir ett ökat Medvetande.

Många av oss vuxna och gamla tänker i samma banor som barnen – Det är inte vi mot dom utan vi har ett gemensamt mål o kämpar tillsammans.

Bygger era klimatinlägg på äkta fakta –  och var hittar jag som vanlig lekman all dessa faktabaserade påståenden?

Om det bygger på äkta fakta så är svaret att vi nu har vi majoriteten av forskarna bakom oss.

Här är tips på en länk:

https://www.naturskyddsforeningen.se/svar-pa-tal-om-klimatet

Klimatet är komplext och vi kommer undan för undan att få mer kunskap och det finns ingen enkel lösning som många hoppas, tror och använder sig av i debatten .
Vi är alla delaktiga och kan gör något.

Det är så lätt att hela tiden skylla på andra men det är klart att vi måste påverka både beslutsfattare och oss själva om det ska ske några förändringar.

De som är Klimatförnekare går ju hårt åt er och Greta med hån och hot – vad och vilken påstådd fakta driver dem?

Det som driver klimatförnekarna tror jag är att de vill fortsätta att leva o göra som de alltid har gjort. De har sina livsstil och det är mycket ego.

De handlar främst om känslor o tro o de söker sig till likasinnade.

Logiska diskussioner förändrar inte deras motstånd utan det kan nog tom förstärkas.

Men utvecklingen stannar inte av det vet vi alla med säkerhet. Vad vi kan försöka göra är att försöka att påverka den.

Helt klart är det männen som är den dominerande gruppen bland klimatförnekarna . För dem handlar det ofta om det materiella. 

Vi har inte mött några protester på plats.

Deras hån på FB-grupperna ser jag som ett sätt att känna sig hotade i sin livsstil. ”Jag ska bestämma ingen annan ska komma och bestämma.”

Varför blev det nu just denna manifestation för dig på norra Gotland – ett skönt påkopplande sommarsurr!?

Att jag engagerade mig på Gotland var en slump. Läste om det i tidningen och på en FB-gruppen o frågade om de skulle ha någon aktivitet Fårösund.

Så plötsligt var det jag som kallade till ”uppror”. Roligt att vi nått ut i radio & media och att Glada Gotland nu tog kontakt med mig.

Hälsa miljö o klimatet har alltid legat mig varmt om hjärtat men jag liksom många andra har saknat kunskap om hur vi an påverka klimatet.

Då jag under flera är drivit fråga att barnkonventionen ska gälla inom barnidrotten och att hälsa är viktigare än barnelit och vikten av att se hela barnet och ett hållbart samhälle så är jag van med stort motstånd men också att långsamt se en förändring och uppvaknande.

Glada Gotland gillar musik – Om du skulle musikaliskt välja nån låt som speglar ditt och Gretas Gamlingars vibrationer – vad skulle välja då?

Och när är nästa gång det går att träffa dig och Gretas Gamlingar på riktigt?

Foto: Klas Östberg FB

Fredag 26 juli klockan 12 vid ICA Bungehallen – välkomna!

Tack Klas &… Greta såväl gamla som unga 😉


För dig som missat – här ett av Gretas senaste framträdande:

https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/videos/2412771489046644/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *