Vem följer ledarna!?

Glada Gotland kollar in öns tre ledarskribenter eller på deras sidor och undrar hur det står till. Är det en helt ”egen” sida och vem följer ledarna – agerar de fritt och vem och vad tjänar de för pengar och eller syfte på det hela samt vem följer vad de skriver om!?

Spännande svar på funderingarna och frågorna får du här! Glada Gotland har blivit riktigt generöst vetgirig!

 ⇓  ⇓  

Hej Ulla Pettersson…

…du har ju rollen som ledarskribent på Gotlands Folkblad som blir en tidning i tidningen, i alla fall en (1) sida och på vilken och vems sida står du eller den som du representerar där? (Ullas svar presenteras i rött)

Ulla Pettersson ledarskribent

Gotlands Folkblad är en socialdemokratisk sida men styrs inte av någon partiorganisation. 

Hej Eva Bofride…

…du har ju rollen som ledarskribent på Gotlänningen som blir en tidning i tidningen, i alla fall en (1) sida och på vilken och vems sida står du eller den som du representerar där? (Evas svar presenteras i grönt)

eva bofride röd blus

Jag står inte på någons sida, ledarsidan är helt fri. Däremot står ledaren för de värderingar som ligger till grund för Centerpartiet.

Under Liberal Kommentar skriver fristående liberala skribenter från Liberala Nyhetsbyrån, samt en del lokala skribenter/politiker knutna till Folkpartiet. Detta är en kvarleva från en tid då Centerpartiet och Folkpartiet planerade att gå samman på Gotland. Så blev det aldrig men samarbetet i Gotlänningen fortsatte.

Hej Mats Linder…

…du har ju rollen som ledarskribent på Gotlands Allehanda som blir en tidning i tidningen, i alla fall en (1) sida och på vilken och vems sida står du eller den som du representerar där? (Mats svar presenteras i blått)

IMG_5281

 På min sida står jag på medborgarnas sida.

Är sidan helt fri från övrig inblandning av redaktörer samt innehåll från huvudtidningen Gotlands Tidningar alternativt Gotlands Allehanda – bestämmer du själv om vad som skall stå på sidan eller tar du emot order eller önskemål från ägarna?

Jag bestämmer över sidan o den granskas inte av någon annan instans. Varken av ansvarig utgivare,ägarna eller någon partiorganisation.

Ledarsidan står helt fri från både parti, tidningsledning och ägare, jag bestämmer helt fritt vad jag ska skriva om. Våra ägare finns numera i Norrköping styr inte ledarna liksom de inte lägger sig i något annat redaktionellt arbete i sina tidningar.

Jag bestämmer själv. Ägaren har inte lagt sig i. Men det var ju ägarna (plural på den tiden) som bestämde att det var jag som skulle få jobbet.

Vad är det allra bästa du själv har skrivit om som du tycker gav väldigt bra gensvar och gjorde skillnad i en viktig sak?

Det bästa jag skrivit om – det är svårt att svara på. Jag tror knappast att enskilda ledare påverkar i sakfrågor, däremot kan en konsekvent linje påverka på sikt tillsammans med andra faktorer.

Mina hjärtefrågor är jämställdhet, antirasism, demokrati- och mediafrågor. Jag får också mest gensvar när jag skriver om dessa saker och vill tro att det gör skillnad. Nu senast har jag fått mycket positiv respons på mina texter om den avkragade prästen.

Har skrivit några tusen artiklar. Att välja ut en av dem skulle kräva betänketid.

Finns det något som du vägrar att skriva om – som liksom är tabu eller inte ditt bord?

Jag skriver inte mycket om enskilda personer som inte är makthavare. Men jag har inget tabuämne, tror jag.

Nej.

Egentligen inte. Men det finns ju sånt jag inte är så intresserad av.

Finns det nåt du verkligen vill skriva om som kräver mycket research men du kanske inte hittat alla fakta än?

Visst finns det frågor jag gärna vill skriva om men inte är klar med än.

Ja, men det avslöjar jag inte här

Det finns mycket som jag skulle vilja skriva om, om jag hade säkra källor.

Är det viktigt att genom tidningen för ut budskap på detta sätt och hur har du det med respons och feedback från ”vanliga” läsare?

Ja, jag tycker att det är viktigt med ledare i tidningar och jag får en hel del respons, framförallt från folk jag träffar. Då o då får jag mejl o brev. Kommentarer på nätet förekommer rätt ofta.

Ja det är jätteviktigt med en levande och engagerad samhällsdebatt. Responsen är ganska stor faktiskt, får mer feedback nu än när jag jobbade som nyhetsreporter.

Självklart tycker jag det. Tycker opinionsjournalistiken vunnit mark på senare år. Feed back får jag så gott som dagligen.

Är du anställd genom Gotlands Media eller är din roll finansierad och får nån forma av stöd och bidrag på annat sätt?

Jag är anställd av Gotlands Media och har inte stöd från något annat håll. 

Jag är helt och hållet anställd och avlönad av Gotlands Media.

Ja. Nej, inga stöd och bidrag.

Hur ser äganderätten ut på sidan eftersom ni har styrelsemöten, hur ofta och vem är med där?

Jag är aldrig med på några styrelsemöten.

Ledarsidan har inga styrelsemöten. Sidan är en del av Gotlands Tidningar som ägs av NTM. Ingen skillnad från övriga sidor i GT.

Äganderätten på sidan? Förstår inte vad du menar. Nej, sidan har inga möten. Om man inte räknar min arbetsdag som ett möte med mig själv.

Hur är det med ekonomin och vad går eventuellt överskott till?

Jag har en liten budget för att köpa in texter, resa till till exempel partikongresser o kanske gå någon kurs. Det finns inga medel att stödja projekt eller liknande med.

Ledarredaktionen har ett konto i Gotlands Media och ingen egen ekonomi. Vi har en budget att förhålla oss till, den är likadan för alla tre ledarredaktionerna inom Gotlands Media.

Ägarens ekonomi är god. Ägaren är en stiftelse som låter pengarna stanna i verksamheten.

Stöder Gotlands Folkblad i sin tur några externa projekt?

Det finns inga medel att stödja projekt eller liknande med.

Stämmer det att Gotlänningen bland annat stöder sockentidningar – till vilka och är det några förbehåll i detta stöd?

Nej, det stämmer inte. Gotlänningens Tryckeri AB har däremot haft en tävling där bästa sockenbladet utsågs av en jury och fick ett mindre penningpris. Men det Gotlänningens Tryckeri AB och ledarsidan Gotlänningen i Gotlands Tidningar är två helt åtskilda verksamheter.

Stöder Gotlands Allehandas ledarsida i sin tur några externa projekt?

Ledarsidan? Nej.

Slutligen – om du fick chansen att pröva på ett yrke utanför tidningens värld – vad skulle du vilja göra då?

Jag har haft flera andra jobb. Om jag fick pröva på ännu ett annat jobb skulle det kanske vara lärare.

Har ju redan provat på några stycken men om jag skulle byta nu: Sjuksköterska eller bonde.

Civilingenjör.

Är du fortsatt nyfiken på de aktuella ämnen som Ulla, Eva och Mats behandlar så kan du snabbt även själv följa ledarna här!

IMG_5277

http://www.helagotland.se/opinion/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *