Bottarveteatern ger Glada Gotland exklusiv försmak!

Ja. kära fastlänningar och gutar också för den delen, som ni inte fullt ut delar konsten att tala gutamål men ändå liksom älskar att höra det – utan ibland förstå ett jota, här har du då chansen att riktigt hamna i gott gullsällskap!

Vi frågar den ständige ordfulle farbrorn Roland om vad som är på G på Bottarveteatern med Premiär den 9 juli, han svarar glatt på Bottarvska så här:

Årets pjäs heter Gull ellar gräus. Scenar ör täu äktnskap”.

Bottarveteatern affisch

Det handlar alltså om relationer, parrelationer närmare bestämt. Ämnet är inte nytt precis, men den som känner till hur Bottarveteatern brukar angripa sina ämnen har säkert redan listat ut att det är mestadels roligt men också lite tänkvärt ibland.

Exklusivt för Glada Gotland så får vi här ett litet kort utdrag ur dialogen mellan männen i pjäsen, Sven & Nils:

Sven:

Nå blai de som så att den här Fräufreidagen blai ett bevis på att vör kalar inte däugar ett skit till da de gällar källingårkar.

Nils:

De är klart att man kan bädd sänggi sått de däugar till uss själve men de bleir int sått de däugar till källingar.

Sven:

U ti lag mat…de har man jo aldri lärt si… man har int fat lug ti söik en gang …ja skudd staik ägg men de fastnede bär ei staikpannu. Visst däu att man skall ha fett ei pannu.

Nils:

Najdu matlagning där är man borte…ja kan knappt kok en skvätt tevattn engangg.

Sven:

Naj de blai en jävla nedvärdering av kalar

Nils:

Hadd de vart frågen um arbetsböite da hadd källinggar stat där me sam förnedring när di int kund hitt fettnipplar pa skördetrösku u…

Sven:

Naj de va ett jävla dumt pahitt. Men Hyvland gärd si populärar blant källinggar i alla fall.

På Bottarvescenen kommer du i rollerna se och höra:  Gusti Larsson, Anita Widén, Göthe Carlsson och Roland Olsson. Vad de två förstnämnda damerna heter i pjäsen samt pratar om får du nyfiket fundera på! Svaret får du så klart om du ställer in dig i biljettkön!

Bottarvekö

http://www.bottarveteatern.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *